Du behöver arbeta med att fokusera på dina mål, vad du kan, dina färdigheter, dina förberedelser, dina övningar och rutiner, hur du fokuserar och hur du använder din tid och detta för att du ska göra allt du kan för att följa din plan! Hur kan du göra det på det mest optimala sätt varje dag, för att nå först dina delmål och till sist ditt slutmål?

Fokus på rätt saker är jätteviktigt!

fokus2

Möjligheter

 • Vilka möjligheter ser du för att komma vidare?
 • Vilka alternativ/möjligheter har du?
 • Vilka resurser behöver du för att uppnå ditt mål?

Vilja att utföra

 • Hur gärna vill du det här, på en skala 1-10?
 • När planerar du att göra detta?

Finns det några hinder i vägen för dig att utföra detta?

 • I vilket sammanhang vill du bidra med det du brinner för?
 • Vilken funktion vill du att ditt arbete ska fylla?
 • Vad vill du bygga vidare på av det du har erfarenhet av och lärt dig?
 • Skulle du anställa dig själv? Varför då?
 • Vad är viktigt för dig när det gäller ditt arbete?
 • Vilka ord beskriver dina personliga egenskaper?
 • Vad är du bra på?
 • Vad är det största och viktigaste du gjort?
 • Vad tycker du mest om att göra på din fritid?
 • Vad är det som driver dig?
 • Vad gör dig frustrerad?
 • När är du mest motiverad?
 • När är du som bäst?

fokus1