Idag kommer jag att berätta lite om energifältet som omger oss med både ljus och färger. Att jag bestämde mig för det var att igår, var jag på en utbildning där det var 3-4 talare och den ena av dessa talare hade ett sånt oerhört starkt energifält omkring sig så jag blev betagen! Jag ser att denna person verkligen brinner för det hon gör och det är helt fantastiskt att se.

chakran_2993975

Jag vill belysa hur viktigt det är att man ser till att man har en bra hälsa och att det är mer än den fysiska kroppen som påverkas.

Medvetenhet och intuition är de främsta länkarna till andra världar än vår egen. Därefter kommer auran och det var den jag såg så stark igår hos denna person. Man behöver vårda sin aura så den håller sig frisk och strålande. Vi har alla ett antal energifält och nedan så ni ser vad de “innhåller”

Energifältet innehåller all livsnödvändig information och däribland den genetiska kod och nedärvda drag – det är som en förteckning av den du är och den karmatiska överenskommelsen som du har föresatt dig här i livet.

Det finns olika skikt i vårt energifält och i det eteriska fältet är det fält som finns närmast kroppen och är en kopia av ditt fysiska jag. I detta fält utgår också våra sju dominerande energisystem som vi kallar chakra. Varje chakra har sin egen färg och färgerna varierar dina tankar, sinnesstämning och omgivning. Här finns även frekvenser som ljud och dofter.

Astralskiktet motsvarar ditt emotionella tillstånd och det är inriktar sig huvudsakligen på det förflutna. Det har att göra med människor, platser vilket stimuleras av de mönster som grundats i barndomen och tidigare upplevelser.

Mentalskiktet är det tredje skiktet från kroppen och det inriktar sig mycket på starkt på framtiden. I det här skiktet “bor” våra tankar och de flesta vanor vi skaffar oss hör hemma här.

Det yttersta skiktet vi har kallas för keteriska och det ser man som ett gyllene ljussken på knappt en meters avstånd från kroppen. Det är det lättaste skiktet att se.

sten-blad_2726113

Har man “skador” i sina energifält påverkas vi självfallet och det beror på var skadan finns. Är det läckor så har de förmodligen uppstått genom fysisk kroppsskada och det kan innebära kroniska sjukdomar eller att det ev krävs kirurgiska ingrepp eller chocktillstånd.

Har man sprickor i sitt energifält så är det troligen ett trauma eller en akut chock de beror på. (tex olycka, närståendes bortgång, övergrepp, misshandel, missbruk) Symptomen när man har sprickor kan vara migrän, värk i leder, trötthet, depression bland annat.

Det är viktigt att skydda sig från negativa energier, man kan påverka alla sina kroppar precis såsom man gör med sin fysiska kropp vilket inte är något nytt under solen.

  • Se till att sova ordentligt
  • Var uppmärksamma dina drömmar
  • Motion är viktigt
  • Näringsrik kost
  • Se till att din egen inställning till dig själv men även till andra är kärleksfull
  • Tid i naturen
  • Inte kritisera vare sig dig själv eller andra
  • Undvik de personer som du inte mår bra av
  • Tillåt dig att välja dina tillstånd och där du vill vara

streck